top of page
Foto - Nordbyskolen - Lars Carlsen.jpg

OM PROJEKTET

Hjemmeside Logo.png

Bogudgivelsen "Det skal kendes", de 10 MasterClass og hele udviklings-, uddannelses- og udgivelsesprojektet om dannelse er kulminationen på Guldborgsund Kommunes mangeårige arbejde med dannelse som både grundlæggende værdi, vision og praktisk virke i kommunen.

 

I Guldborgsund Kommune har dannelse været en strategisk målsætning og definerende for kommunens samlede kerneopgave. Guldborgsund har haft en erklæring om at være "Danmarks dannelseskommune”, og har prioriteret særligt børn og unges dannelse gennem kunst og kultur, Dannelsesrygsækken, foreningsfællesskaber, Filosofi i Folkeskolen, naturoplevelser, Kulturtjenesten mm

 

Det skal kendes…
"Det skal kendes på en voksen, at det har været barn i Guldborgsund," blev et slogan og pejlemærke for kommunens ambition. Sloganet udtrykker, kort sagt, ambitionen om, at kommunens store satsning på dannelse vil præge børn og unge og sætte sig spor, så det simpelthen kan kendes på en voksen, at det har været barn i Guldborgsund. 

 

Dannelseskommune

Guldborgsund Kommune har arbejdet med at understøtte og styrke alle de dannelsesfællesskaber og -steder, hvor der er dannelsesanledninger. Dannelsesanledninger defineres af kommunen som dannelsesrum og -fællesskaber i alle dele af samfundet, hvor borgere kultiveres ved i fællesskab at møde og reflektere over æstetik eller filosof for at blive i stand til at afklare, hvordan man er menneske i verden hele livet.

 

Kunst og kultur

Ifølge kommunen kan fællesskab om æstetik og filosofi være vinger, som løfter menneskers eksistentielle dannelse og eksistentielle resiliens. En eksistentiel med- og modvægt til den mere instrumentelle uddannelse, fagfaglige læring og vækstorienterede konkurrencestatsmentalitet, som ifølge kommunen ligger i tidsånden for børn og unges udvikling, skolens formål og samfundet generelt. Det er kommunes overbevisning, at denne eksistentielle dannelse og resiliens i sidste ende vil forbedre menneskers livsvilkår som borgere og ansvarlige engagement som medborgere. 

OveKorsgaard1.jpg
”Det er et stort, flot, usædvanligt, sympatisk og meget ambitiøst projekt for en kommune.”

- Ove Korsgaard, professor emeritus

  Ove var rådgiver og nestor for projektet og projektleder Jonas Norgaard Mortensen

Dannelsesinitiativer 

Guldborgsund Kommune har løbende arbejdet med at omsætte og kvalificere den strategiske målsætning om dannelse. I 2017 afholdte Guldborgsund Kommune en temadag om dannelse på Fuglsang Kunstmuseum og tog initiativ til årlige nationale konferencer om dannelse.

 

Forskning og Forundersøgelse
I 2018 gennemførte Guldborgsund Kommune sammen med NORGAARD® og Aalborg Universitet en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse for at indhente viden om dannelse. Samarbejdet førte til, at der i årene 2018 til 2020 blev arbejdet med et forskningsprojekt og en erhvervsPhD om dannelse, som dog blev fravalgt til fordel for et bredere udviklingsforløb.

 

Dannelsesprojekt: kultur og faglighed 

I 2020 valgte Guldborgsund Kommune at satse på at udvikle dannelseskulturen og dannelsesfagligheden i den daglige, borgernære praksis i kommunen. Det førte til projektet om MasterClass og bogudgivelse om dannelse, som kommunens "Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg" behandlede den 25. august 2021 og senere, den 13. oktober 2021, besluttede med et bredt politisk flertal.

 

Samarbejde med NORGAARD®

Projektet om MasterClass og bogudgivelse om dannelse er konceptudviklet og leveret af NORGAARD® ved forfatter og direktør Jonas Norgaard Mortensen. NORGAARD® er en uddannelses-, rådgivnings- og udgivervirksomhed med speciale i Nordisk livsfilosofi, demokrati og dannelse. Guldborgsund Kommune og NORGAARD® indgik endvidere et strategisk projektsamarbejde med Roskilde Universitet og Tænketanken Cura. Se www.relationerne.dk

Jonas-Norgaard-SK21-01web_edited_edited_edited_edited_edited.jpg

Jonas Norgaard Mortensen

NORGAARD® har designet og været leverandør af uddannelses- og udgivelsesprojektet om dannelse. Direktør og forfatter Jonas Norgaard Mortensen har været projektleder, kursusleder på MasterClass og redaktør af dannelsesbogen. 

NORGAARD®  er en uddannelses-, rådgivnings- og udgivervirksomhed med speciale i nordisk livsfilosofi, demokrati og dannelse. Jonas Norgaard Mortensen har gennem de seneste årtier stået for flere store demokrati- og dannelsesprojekter, herunder "Guldborgsund som Danmarks dannelseskommune", "Medborgerskab i Ishøj", "Civilsamfund i Nyborg" og senest det nationale projekt om karakterdannelse som skal lede til oprettelsen af "Center for Karakterdannelse". Se www.relationerne.dk

10 Dannelsesforhold
I dannelsesprojektet blev der udvalgt ti almenmenneskelige og almengyldige dannelsesforhold, som uafhængigt af tid og sted er afgørende for dannelsen til liv, samliv og medborgerskab.  

  • Kunst og kultur

  • Natur og bæredygtighed

  • Relation og fællesskab

  • Sprog og samtale

  • Håndværk og design

  • Filosofi og visdom

  • Demokrati og medborgerskab

  • Historie og idehistorie

  • Sansning og etik

  • Ånd og eksistens

 

10 MasterClass på 10 Dannelsessteder

Ud fra målsætningen om at udvikle dannelseskulturen og dannelsesfaglighed i Guldborgsund Kommune designede projektet 10 tredages MasterClass om de 10 dannelsesforhold. De 10 MasterClass blev afholdt på 10 forskellige dannelsessteder og –fællesskaber i kommunen. På hver MasterClass kunne deltage 20 kommunale nøglepersoner og ledere, som arbejder med dannelse. MasterClass blev tilrettelagt som små højskoleophold med både teoretisk undervisning, praktisk indsigt, bogklub, samtalesaloner, udflugter til natur og kultur, Kunstsaloner og handlingsplaner for udlevelse. 

 

MasterClass om dannelse blev kort sagt dannelsesrejser i dannelsens 10 livsforhold, til 10 forskellige dannelsessteder, med bogklub om 10 bøger, med 10 forskellige dannelsesprofessorer, samt praksisnært koblet til rejsedeltagernes righoldige videns- og virkefelter.

 

10 Professorer
Til hver af de ti dannelsesområder var koblet en professor med både teoretisk viden samt livsvisdom om emnet. Professorernes opgave var at rådgive projektet samt kvalificere praksis ved at undervise på en MasterClass og skrive et teoretisk kapitel til dannelsesbogen.

 

Master på Roskilde Universitets (RUC) 

Roskilde Universitets (RUC) rektorat har besluttet at følge Guldborgsund Kommunens dannelsesprojekt med henblik på at udbyde en Master-uddannelse i dannelse.
 

Bogudgivelse om dannelse

Hele Guldborgsund Kommunes dannelsesprojekt munder ud i bogudgivelsen "Det skal kendes. Dannelse som kommunal vej og vision". Bogen indfanger og formidler Guldborgsund Kommunes vej og vision som Danmarks Dannelseskommune og har som formål, at inspirere og kvalificere dannelsespraktikere i Danmark. Bogen udgives den 7. november 2023 på Forlaget Cura. Bogudgivelsen markeres med en stor bogreception den 7. november kl. 14.00 - 16.00 på Fuglsang Kunstmuseum.

image.png

FORUNDERSØGELSE

Hvad mener borgere om dannelse? Det har Guldborgsund Kommune undersøgt og du se og læse om nogle af borgerstemmerne i disse publikationer.


Baggrund for borgerstemmerne er et forsknings- og udvik- lingsprojekt om dannelse, hvor Guldborgsund Kommune gennemførte såkaldte kvalitative og kvantitative undersøgelser. Det vil sige interviewsamtaler og spørgeskemaundersøgelse.

Forsknings- og udviklingsprojektet var et samarbejde mellem Guldborgsund Kommune, Aalborg Universitet, Tænketanken Cura og NORGAARD® ved direktør Jonas Norgaard mortensen.


Undersøgelserne blev gennemført blandt seks borgergrupper: børn og unge, uddannelse, foreningsliv, erhvervsliv, politikere og forvaltning samt kunst og kultur.

Interviewene nedenfor er også tilgængelige som videoer, som denne, til brug i fx undervisning eller til debatarrangementer

Disse kan rekvireres ved kontakt til jonas@norgaard.dk

Kontakt

NORGAARD®

Adm.dir og forfatter Jonas Norgaard Mortensen

NORGAARD®  er en uddannelses-, rådgivnings- og udgivervirksomhed med speciale i nordisk livsfilosofi, demokrati og dannelse. 

bottom of page