top of page
Masken-67-kopi.jpg

10 MASTERCLASS OM
10 DANNELSESFORHOLD PÅ 
10 DANNELSESSTEDER MED
10 PROFESSORER

Guldborgsund Kommune vil være Danmarks dannelseskommune og har derfor udviklet og udbudt 10 MasterClass om dannelse. 

 

De 10 MasterClass om dannelse har samlet og styrket nøglepersoner til inspiration, netværk, yderlige bevidsthed og kvalificering af dannelsen i kommunen.

 

De 10 MasterClass har i sig været en dannelsesrejse for rejsedeltagerne med 10 dannelsessteder, 10 dannelsesforhold og 10 professorers forskning praksisnært koblet til rejsedeltagernes righoldige videns- og virkefelter.

 

MasterClass er undervisning af kvalificerede praktikere og ledere på højt niveau. På MasterClass teoretiserer, reflekterer og kvalificerer vi hinanden ud fra de klogeste og de bedste samt rejsedeltagernes videns- og virkefelter.

 

De 10 MasterClass er udviklet og gennemført af Guldborgsund Kommune i et strategisk samarbejde med RUC, Tænketanken Cura, og udviklingshuset NORGAARD® ved direktør og forfatter Jonas Norgaard Mortensen, som har været projekt- og kursusleder.

image.png
Foto - Masken - Hannah Karina Mikkelsen.jpg
“Kunst er en vigtigt ingrediens i dannelse, livsoplysning, livstydning, sanselighed og refleksioner over det gode liv. 
Vi kan ikke leve uden kunst.

- Hannah Karina Mikkelsen, teaterleder på Teatret Masken

10 MASTERCLASS OM DANNELSE

MasterClass er undervisning af kvalificerede praktikere og ledere på højt niveau. På MasterClass teoretiserer, reflekterer og kvalificerer vi ud fra 
de klogeste og de bedste samt rejsedeltagernes videns- og virkefelter. Ud fra målsætningen om at udvikle dannelseskulturen og dannelsesfaglighed i Guldborgsund Kommune designede projektet 10 tredages MasterClass om de 10 dannelsesforhold. De 10 MasterClass om dannelse blev afholdt på 10 forskellige dannelsessteder og –fællesskaber i kommunen. På hver MasterClass kunne deltage 20 kommunale nøglepersoner og ledere, som arbejder med dannelse.

 

MasterClass'ne blev tilrettelagt som små højskoleophold med både teoretisk undervisning af en professor, praktisk indsigt i dannelsesstedet, bogklub, samtalesaloner, udflugter til natur og kultur, Kunstsaloner og handlingsplaner for udlevelse. MasterClass om dannelse blev kort sagt dannelsesrejser i dannelsens 10 livsforhold, til 10 forskellige dannelsessteder, med bogklub om 10 bøger, med 10 forskellige dannelsesprofessorer, samt praksisnært koblet til rejsedeltagernes righoldige videns- og virkefelter.

image.png
"Dannelse er at forandres og formes i mødet med det mangeartede fremmede. Verden er først fremmed. Via vores sanser bliver verden tilgængelig og hjemlig for os. Vi former og forarbejder verden med vores hænder, fra barndommens kasser og slotte af sand til voksenlivets mangfoldighed af eksperimenter og gøremål, som tillader os at blive til."

- Professor Lene Tanggaard

bottom of page