top of page
Foto - Saxenhøj - Erik S.jpeg

DANNELSESKOMMUNE

DANNELSE SOM KOMMUNAL VEJ OG VISION
Dannelse - Grafik - Logo orange.png

GULDBORGSUND KOMMUNE
DANMARKS DANNELSESKOMMUNE

I Guldborgsund Kommune er dannelse en strategisk målsætning og definerende for kommunens samlede kerneopgave. Kommunen har gennemført 10 MasterClass om dannelse, samarbejdet med 10 professorer og haft flerårige udviklingsforløb om dannelse på 10 dannelsessteder.

Nu udkommer bogen "Det skal kendes", som indfanger og formidler Guldborgsund Kommunes vej og vision som Danmarks Dannelseskommune og har som formål, at inspirere og kvalificere dannelsespraktikere i Danmark. Bogen udkommer 7. november 2023 og markeres med bogreception på Fuglsang Kunstmuseum.


Bogudgivelsen "Det skal kendes", de 10 MasterClass og hele udviklings-, uddannelses- og udgivelsesprojektet om dannelse er kulminationen på Guldborgsund Kommunes mangeårige arbejde med dannelse som både grundlæggende værdi, vision og praktisk virke i kommunen.

IMG_1108.jpeg

BORGERSTEMMER OM DANNELSE

“Dannelse for mig er livslang læring, uddannelse og medmenneskelighed. Det er noget med at have empati, i forhold til hvem du er med til at danne og se det menneske, som det menneske det er. Vi fokuserer fx for lidt på dannelse af ældre mennesker, så de stadig kan være livsduelige og gode borgere. Selv om jeg er selvstændig nu, så tager jeg stadig ansvar for dannelse.”

- Hanne Zimmermann

Ud fra målsætningen om at udvikle dannelseskulturen og dannelsesfagligheden i Guldborgsund Kommune designede projektet ti tredages MasterClass om ti dannelsesforhold. Ti almenmenneskelige og almengyldige dannelsesforhold, som uafhængigt af tid og sted er afgørende for dannelsen til liv, samliv og medborgerskab.  

De ti MasterClass om dannelse blev afholdt på ti forskellige dannelsessteder og –fællesskaber i kommunen. På hver MasterClass kunne deltage 20 kommunale nøglepersoner og ledere, som arbejder med dannelse.

MasterClass'ne blev tilrettelagt som små højskoleophold med både teoretisk undervisning af en professor, praktisk indsigt i dannelsesstedet, bogklub, samtalesaloner, udflugter til natur og kultur, kunstsaloner og handlingsplaner for udlevelse. 

MasterClass om dannelse blev kort sagt dannelsesrejser i dannelsens ti livsforhold, til ti forskellige dannelsessteder, med bogklub om ti bøger, med ti forskellige dannelsesprofessorer, samt praksisnært koblet til rejsedeltagernes righoldige videns- og virkefelter.

image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png

Guldborgsund Kommune har en erklæret politisk vision om at være Danmarks dannelseskommune. Kommunen prioriterer og kultiverer fx børn og unges eksistentielle dannelse i dannelsesfællesskaber og -anledninger med særligt fokus på æstetik (kunst og kultur) og filosof (etik og visdom). 

Kommunen har indført dannelsespraksis og -koncepter for børn og unge som fx "Filosofi i Folkeskolen", "Dannelsesrygsæk", "Kulturtjenesten" og årlige og obligatoriske besøg i teatret. Dannelsesanledninger defineres af kommunen som dannelsesrum og -fællesskaber i alle dele af samfundet, hvor borgere kultiveres ved i fælleskab at møde og reflektere over æstetik eller filosof for at blive i stand til at afklare, hvordan man er menneske i verden hele livet. 

Ifølge kommunen kan fællesskab om æstetik og filosofi være vinger, som løfter menneskers eksistentielle dannelse og eksistentielle resiliens. En eksistentiel med- og modvægt til den mere instrumentelle uddannelse, fagfaglige læring og vækstorienterede konkurrencestatsmentalitet, som har domineret  tidsånden for børn og unges udvikling, skolens formål og samfundet generelt. Det er kommunes overbevisning, at denne eksistentielle dannelse og resiliens i sidste ende vil forbedre menneskers livsvilkår som borgere og ansvarlige engagement som medborgere. 

image_edited.png

10 PROFESSORER

På Guldborgsund Kommunes MasterClass' har ti professorer og deres forskellige perspektiver og forskningsinstitutioner været med som rejseguider på dannelsesrejsen. Hver professor har bidraget med oplæg og samtale om deres grundsyn på dannelse, teoretiske perspektiver på kursusgangens dannelsesfokus og konkrete bud på dannelsesløft.

Skærmbillede 2023-08-27 kl. 13.02.11.png

Finn Thorbjørn Hansen

Professor i praktisk filosofi

Aalborg Universitet

Professor i praktisk filosofi
Aalborg Universitet
Professor i praktisk filosofi
Aalborg Universitet
Professor i praktisk filosofi
Aalborg Universitet
image.png

Lene Tanggaard

Professor i pædagogisk psykologi

Designskolen

Professor i praktisk filosofi
Aalborg Universitet
Professor i praktisk filosofi
Aalborg Universitet
Professor i praktisk filosofi
Aalborg Universitet
Skærmbillede 2023-08-27 kl. 13.02.30.png
Skærmbillede 2023-08-27 kl. 16.51.32.png
Ove Korsgaard

Professor emeritus i pædagogik

Aarhus Universitet, DPU

Professor i praktisk filosofi
Aalborg Universitet
Professor i praktisk filosofi
Aalborg Universitet
Professor i praktisk filosofi
Aalborg Universitet
Dorthe Jørgensen

Professor i filosofi og idéhistorie

Aarhus Universitet 

Professor i praktisk filosofi
Aalborg Universitet
Professor i praktisk filosofi
Aalborg Universitet
Professor i praktisk filosofi
Aalborg Universitet
Skærmbillede 2023-08-27 kl. 16.51.52.png
Ole Fogh Kirkeby

 Professor emeritus i filosofi

CBS

Professor i praktisk filosofi
Aalborg Universitet
Professor i praktisk filosofi
Aalborg Universitet
Professor i praktisk filosofi
Aalborg Universitet
Skærmbillede 2023-08-27 kl. 13.01.56.png
Jeppe Læssøe

Professor i miljøpædagogik

psykologi

Aarhus Universitet, DPU

Professor i praktisk filosofi
Aalborg Universitet
Professor i praktisk filosofi
Aalborg Universitet
Professor i praktisk filosofi
Aalborg Universitet
Skærmbillede 2023-08-27 kl. 13.02.22.png

 

 

Associate

Professor 

i religionsfilosofi

 Aarhus Universitet

Katrine Frøkjær Baunvig
Professor i praktisk filosofi
Aalborg Universitet
Professor i praktisk filosofi
Aalborg Universitet
Professor i praktisk filosofi
Aalborg Universitet
Skærmbillede 2023-08-27 kl. 16.51.41.png

 

 

Associate Professor i uddannelses-videnskab

 Aarhus Universitet

Steen Nepper Larsen
Professor i praktisk filosofi
Aalborg Universitet
Professor i praktisk filosofi
Aalborg Universitet
Professor i praktisk filosofi
Aalborg Universitet
Skærmbillede 2023-08-27 kl. 16.52.01.png
Regner Birkelund

Professor emeritus 

i sundhed

SDU, Sundhedstjeneste-forskning

Professor i praktisk filosofi
Aalborg Universitet
Professor i praktisk filosofi
Aalborg Universitet
Professor i praktisk filosofi
Aalborg Universitet
Skærmbillede 2023-08-27 kl. 16.51.01.png
Bjørn Thomassen

Professor i socialvidenskab

RUC, Roskilde Universitet

Professor i praktisk filosofi
Aalborg Universitet
Professor i praktisk filosofi
Aalborg Universitet
Professor i praktisk filosofi
Aalborg Universitet
IMG_0907.jpeg

BORGERSTEMMER OM DANNELSE

“Dannelse er en formning og udvikling af personlighed, med de egenskaber, som samfundet mener er nyttige for det enkelte individ, også for at kunne tjene fællesskabet. Muligheden for at skabe rammerne for dannelse findes alle vegne, udfordringen er at etablere nogle rammer, som virker dannelsesfremmende, altså dannelsesanledninger.”

- Allan Gardersøe

Hele Guldborgsund Kommunes dannelsesprojekt munder ud i bogudgivelsen "Det skal kendes. Dannelse som kommunal vej og vision". Bogen indfanger og formidler Guldborgsund Kommunes vej og vision som Danmarks Dannelseskommune og har som formål, at inspirere og kvalificere dannelsespraktikere i Danmark.

 

Bogen er en praksisorienteret, tilgængelig og levende formidlende bog. Bogen indeholder ti teoretiske kapitler om de ti dannelsesforholde skrevet af de ti professorer, og ti praktiske kapitler om dannelsespraksis på de ti dannelsessteder. 

Bogen formidler afvekslende med tekst, fotos, faktabokse, kunstværker, refleksioner, citater, debat og eksempler. 

 

Fotograf Ingrid Riis har været på fotoreportage de ti dannelsessteder for at indfange stedets ånd og hendes fotografierne giver bogens praksiskapitler visuelt liv. 

Borgernes syn på dannelse kommer til orde i bogen med citater fra Guldborgsund og NORGAARD®s kvalitative forundersøgelse, hvor repræsentanter for seks grupper blev interviewet: Børn og unge, uddannelse, foreningsliv, erhvervsliv, politikere samt kunst og kultur. 

Guldborgsund Kommunes billedskole, Kulturfabrikken, har som en del af projektet gennemført ti temaforløb, hvor de har reflekteret over og skabt værker om de ti dannelsesforhold. Bogen rummer nogle af værkerne på mellemopslagene mellem hvert af de teoretiske kapitler. 

 

Bogen udgives på Forlaget Cura og er redigeret af Jonas Norgaard Mortensen.

3D_Det skal kendes.png
bottom of page