top of page
Foto - Biblioteket - Charlotte Møller og Sonja Christina Rasmussen.jpeg

Hele Guldborgsund Kommunes dannelsesprojekt munder ud i bogudgivelsen "Det skal kendes. Dannelse som kommunal vej og vision". Bogen indfanger og formidler Guldborgsund Kommunes vej og vision som Danmarks Dannelseskommune og har som formål, at inspirere og kvalificere dannelsespraktikere i Danmark.

 

Bogen er en praksisorienteret, tilgængelig og levende formidlende bog. Bogen indeholder 10 teoretiske kapitler om de ti dannelsesforholde skrevet af de 10 professorer, og 10 praktiske kapitler om dannelsespraksis på de ti dannelsessteder. 

Bogen formidler afvekslende med tekst, fotos, faktabokse, kunstværker, refleksioner, citater, debat og eksempler. 

 

Fotograf Ingrid Riis har været på fotoreportage de 10 dannelsessteder for at indfange stedets ånd og hendes fotografierne giver bogens praksiskapitler visuelt liv. 

Borgernes syn på dannelse kommer til orde i bogen med citater fra Guldborgsund og NORGAARDs® kvalitative forundersøgelse, hvor repræsentanter for seks grupper blev interviewet: Børn og unge, uddannelse, foreningsliv, erhvervsliv, politikere samt kunst og kultur. 

 

Guldborgsund Kommunes billedskole, Kulturfabrikken, har som en del af projektet gennemført 10 temaforløb, hvor de har reflekteret over og skabt værker om de 10 dannelsesforhold. Bogen rummer nogle af værkerne på mellemopslagene mellem hvert af de teoretiske kapitler. 

 

Bogen udgives på Forlaget Cura og er redigeret af Jonas Norgaard Mortensen.

BOGRECEPTION

bottom of page